Được thành lập cách đây 5 năm với 13 thành viên, đến nay, Hợp tác xã (HTX) Thanh long Tầm Vu (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đã có 70 thành viên liên kết cùng đưa trái thanh long của địa phương có mặt trên bàn ăn của các gia đình tại Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore…