Cục diện cuộc đua giữa các ứng cử viên Cộng hòa đã có sự thay đổi mạnh mẽ...