Dự trữ dầu cọ có thể tăng – lần đầu tiên – trong 7 tháng; Nhu cầu từ Trung Quốc có thể tăng, do giá giảm hấp dẫn khách mua hàng.