Sau hơn 2 năm đàm phán trong điều kiện bí mật tuyệt đối, một phiên bản rò rỉ của chương Đầu tư trong Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được đăng tại địa chỉ http://tinyurl.com/tppinvestment vào ngày 12 tháng 6 năm 2012.