Bài toán về du lịch bền vững, trách nhiệm ra đời và đi kèm với sự phát triển du lịch, nhưng chính sự chủ quan của các cấp, ngành, địa phương đã khiến chính họ giật mình và bị động khi biết được số lượng khách du lịch đến với Việt Nam 8 tháng đầu năm, đã không tăng mà càng giảm mạnh.