Bộ Công Thương dự báo sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm sẽ tiếp tục đà tăng trưởng và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra của năm 2015.