Theo Tiến sĩ chuyên ngành giao thông đô thị Lê Xuân Thủy, việc đầu tư số tiền lên tới 1.000 tỷ đồng cho dự án chỉ để khai thác thí điểm xe buýt nhanh là quá lãng phí.