Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội chậm tiến độ không chỉ khiến các hộ sống lân cận dự án khổ sở vì ô nhiễm tiếng ồn và bụi, mà còn thường xuyên gây ra phiền toái cho người tham gia giao thông vì cảnh ùn tắc xảy ra như cơm bữa