Lượng nước tại Ninh Thuận về cơ bản có thể đủ cung cấp cho Dự án tổ hợp sản xuất thép của Hoa Sen – Cà Ná, song nếu tỉnh này tiếp tục khô hạn như năm 2016 thì chưa rõ?