Dự án nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp (KCN) Lễ Môn (Thanh Hóa) có kinh phí trên 100 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ giải quyết chỗ ở cho khoảng 1.500 công nhân. Hiện tiến độ của dự án chẳng khác nào “rùa bò”…