Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã chậm tiến độ 19 tháng và khả năng còn phải kéo dài hết 2016...