Đường ống kết nối Vân Nam với thủ đô Myanmar cho phép dầu mỏ và khí đốt được vận chuyển thẳng về Trung Quốc, không nhất thiết phải đi qua eo biển Malacca, giảm sự lệ thuộc của nhập khẩu dầu mỏ Trung Quốc từ Trung Đông vào eo biển Malacca.