Quy mô vốn trung bình cho mỗi dự án đầu tư FDI của Trung Quốc tại Việt Nam chỉ hơn 7,7 triệu USD/dự án, bẳng khoảng 1/2 so với trung bình một dự án của các nhà đầu tư khác tại Việt Nam (ước khoảng 14 triệu USD).