Dự án trồng chuối xuất khẩu sang Hàn Quốc từng đem lại bao nhiêu hy vọng, bỗng dưng thất bại, đất bỏ hoang, thuế nợ đầm đìa, doanh nghiệp mất tăm, chính quyền lúng túng, nông dân thì sốt ruột muốn đi kiện.