Sau nhiều năm bất động, dự án “đất vàng” 89 Láng Hạ đã tái khởi động và hoàn tất xây thô đến tầng 24 trong tổng số 29 tầng cao.