Dòng tiền từ các “thiên đường thuế’’ thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi hàng rào kỹ thuật và thuế của Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện.