Nếu như trước đây nội tệ giảm giá sẽ giúp các nền kinh tế mới nổi cạnh tranh hơn, giờ đây các đồng tiền giảm giá lại mang chút tính chất “hủy diệt”.