Nhiều ngân hàng quyết tâm giảm 0,5-1% lãi suất cho vay để hỗ trợ DN sản xuất kinh doanh