Những ý nghĩ cho rằng đồng Euro có thể là một tài sản an toàn trong những thời điểm có bất ổn tài chính nổ ra nghe có vẻ rất là phi lý chỉ một vài tuần trước đây, nhưng khi thị trường tài chính toàn cầu hoảng loạn như đầu tuần trước thì ý nghĩ này lại trở thành hiện thực.