Dòng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ chảy vào cơ sở hạ tầng, du lịch, giải trí, công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo thành một đòn bẩy cực lớn cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.