Tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, tình trạng già hóa dân số ... là những thách thức mà Trung Quốc phải giải quyết nếu muốn có bước nhảy vọt.