Từ năm 2015 tới nay, số tàu biển của Việt Nam đã giảm tới 24%.