Sự tụt hậu của khu vực nông thôn trong quá trình phát triển đất nước là lý do khiến Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Nguyễn Quốc Cường phải thừa nhận bản thân ông và nhiều đồng nghiệp cũng không muốn con em mình làm nông dân.