Giá cổ phiếu tăng phi mã lên gấp 4,5 lần chỉ trong một thời gian ngắn dù công ty chỉ đạt được lợi nhuận khiêm tốn. Nhiều nhà đầu tư cá nhân cho biết đó là nhờ bàn tay của “đội lái”.