Theo tổng hợp của BizLIVE, kết thúc quý I/2016, tổng doanh thu thuần của 10 doanh nghiệp may mặc niêm yết kỳ này đạt hơn 3.478 tỷ đồng, tăng nhẹ 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng lợi nhuận sau thuế lại giảm tới 14,8%, chỉ đạt hơn 147 tỷ đồng.