Kết quả tăng trưởng kinh tế 'gây ngạc nhiên'; Loạt ngân hàng, sân bay Ukraine bị tấn công mạng; Chứng khoán châu Á tăng điểm khi chờ phát biểu của Chủ tịch Fed; Bosch tăng trưởng 40% doanh thu nội địa