Hàng trăm triệu USD đã và đang đổ vào thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam...