Sau một thời gian dài đứng sau làm nền cho các ông lớn thời trang trên thế giới, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đang toan tính xây dựng một hình bóng của riêng mình.