Nhiều doanh nhân châu Phi thừa nhận kiếm ăn tại Trung Quốc không dễ do nhiều yếu tố. "Giấc mơ Trung Quốc" không thành, giờ họ muốn về quê hoặc chuyển hướng sang Việt Nam, Campuchia...