Chi phí vay vốn giảm, tái cấu trúc tài chính/nợ thành công, cải tiến mẫu mã chất lượng đã giúp cho ngành chế biến gỗ đang dần lấy lại đà tăng trưởng. Nhưng "ẩn số tăng lương tối thiểu" sẽ là thách thức cho không ít doanh nghiệp.