Hơn 90% DN Việt Nam là nhỏ và vừa, nếu muốn vươn lên và cạnh tranh bình đẳng với các DN trong khu vực, cần phải hành động ngay.