Không tăng giá bán song "ăn bớt" trọng lượng, khâu trung gian hưởng chênh lệch cao... là thực trạng ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, trong bối cảnh chỉ số giá chính thức cũng đang có dấu hiệu leo thang.