BVSC cho rằng các doanh nghiệp nhiệt điện sẽ tiếp tục đạt kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2016 do ảnh hưởng của El Nino kéo dài từ năm 2015. Trong nửa cuối năm 2016, khi hiện tượng El Nino suy yếu, các nhà máy thủy điện sẽ hưởng lợi hơn