Sản xuất kinh doanh ổn định, thị trường tiêu thụ tốt, đưa ngành nhựa lọt vào “mắt xanh” của các nhà đầu tư ngoại.