Ngân hàng, bất động sản và viễn thông là ba ngành thấy rõ nhất sức ảnh hưởng của Đại lục tại Hồng Kông.