Mùa báo cáo tài chính quý 2 đang bước vào giai đoạn nước rút, các doanh nghiệp đang gấp rút hoàn thành để công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018. Đến thời điểm này đã có rất nhiều "điểm sáng" là những doanh nghiệp lãi đột biến so với cùng kỳ, hoàn thành và vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng đầu năm.