Các công thức và ký tự viết tắt thường được dân kinh doanh truyền tai nhau vì ngắn gọn, chính xác và có thể ứng dụng trong rất nhiều trường hợp. Tuy nhiên, với một doanh nghiệp khởi sự chỉ cần áp dụng nguyên tắc 4S dưới đây là đủ.