Mặc dù chiếm lĩnh thị phần lớn trong ngành da giày, tuy nhiên không ít doanh nghiệp FDI da giày đến từ Đài Loan báo lỗ hàng trăm tỷ đồng.