Vụ doanh nghiệp da giày lao đao vì kiểm dịch da thuộc, Hiệp hội da giày VN có văn bản phản đối, trưa 4-12, Cục Thú ý vừa đề nghị dừng kiểm dịch da thuộc.