Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam, Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) trong quý I/2017 đã giảm 7 điểm so với quý trước xuống còn 78 điểm.