Doanh nghiệp (DN) Canada muốn tìm cơ hội hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực công nghệ phát sáng bằng năng lượng mặt trời, giáo dục và đào tạo nghề, sản phẩm và dịch vụ y tế, nhập khẩu thực phẩm, tư vấn dự án phát triển xanh tại Việt Nam.