Người mua nhà từ Hồng Kông và Trung Quốc đã chuyển sang các nước Đông Nam Á, sau khi Chính phủ Úc hạn chế người nước ngoài mua nhà.