Với mức tăng trưởng 18%/năm, thị trường trang thiết bị y tế đang là lĩnh vực kỳ vọng hút vốn tư nhân mạnh mẽ. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của các DN nội địa sẽ không lớn và nguy cơ “thua trên sân nhà” cũng đang hiện hữu.