Áp thuế, doanh thu từ thuế đồ uống có đường có thể tăng nhưng khi doanh nghiệp bị giảm doanh thu, nguồn thu các thuế khác sẽ giảm.