Lạng Sơn là một tỉnh miền núi phía Bắc có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng và xuất nhập khẩu sang Trung Quốc. Có cửa khẩu quốc gia về đường bộ và đường sắt. Lạng Sơn có tổng diện tích tự nhiên 8.320 km2, bằng 2,5% diện tích tự nhiên của toàn quốc. Tổng dân số của tỉnh Lạng Sơn hiện có 751 nghìn người. Mật độ dân số 90 người/km2 với nhiều dân tộc khác nhau sinh sống.