Doanh nghiệp thị trường mới nổi đối mặt với rủi ro mất khả năng trả nợ nếu tăng trưởng chậm lại, lãi suất lên hoặc đồng USD lấy lại đà tăng mạnh.