Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm, thị trường cung cấp điện thoại và linh kiện chủ yếu cho Việt Nam là Trung Quốc với kim ngạch đạt 2,46 tỷ USD, chiếm 60,5% tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước.