Hung Yau Lit - Chủ tịch hãng sản xuất đồ lót lớn nhất thế giới - Regina Miracle International Holdings đã có 1,1 tỷ USD từ sau khi IPO hồi tháng 10.