Đỗ Duy Hiếu cho rằng việc thừa kế doanh nghiệp không quan trọng bằng đưa công ty phát triển tốt. Do đó nếu không đủ khả năng, nữ CEO này sẵn sàng tìm người khác điều hành.