Trong bối cảnh, Biển Đông tiếp tục leo thang căng thẳng, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương cho rằng, Mỹ nên dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam, giúp Việt Nam nâng cao năng lực an ninh hàng hải và coi đây là cơ hội chiến lược.